NIEMI BIL

Niemi bil - Laddbox

Erbjudande laddbox, Defa POWER 11/22kW

-Kundpris inkl grönt teknik-avdrag och *standard installation, 8.490kr

-Lastbalansering + 2.100kr (Skyddar fastighetens huvudsäkring)

-Installation för 22kW + 1.000kr (Kräver minst 35A huvudsäkring)

Läs mer om defa Power här.

Fyll i kundens uppgifter och utförande på laddbox. Vi sköter all kontakt och installation mot kund.

*Standard installation

Defa Power utan lastbalansering, installerad för 11kW. I standard installation ingår 10m installationkabel, arbetskostnad, håltagning i trä och lättbetongväggar, personskydd/jordfelsbrytare. Tillkommande kostnader för kund enligt prislista.