Batteripark

Var med och frekvensbalansera svenska kraftnätet med en investering i kWatts batteripark.

Batteriparken genererar intäkter genom deltagande på stödtjänstmarknaden hos Svenska Kraftnät, specifikt upp- och nedreglering av elnätets frekvens. 

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Batterier bidrar exempelvis med att upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till. Detta är inte bara det mest lönsamma sättet att nyttja ett batterilager, det gör det också möjligt att bygga ut mer billig, förnybar el samtidigt som elsystemet blir mer driftsäkert. 

Pris och Pay-off  

36 000kr/andel 

Estimerade intäkter*: 1020kr/månad 

Förväntad pay-off: 36 000/1020kr = 36 månader


Varje andel i batteriparken motsvarar en viss effekt som batteriet kan leverera till elnätet och ersättningen därefter.  

Estimerade intäkter baseras på snittpriser från 2020 till idag* 

Intresseanmälan och frågor

Tveka inte att höra av dig genom formuläret nedan

Varför ska jag investera i en batteripark?

För att ta del av alla intäktsströmmar på stödtjänstmarknaden ställer SVK (Svenska Kraftnät) krav på anläggningen som ett mindre batteri i hemmet inte klarar (specifikt FFR). Genom att köpa en andel i vår kommande batteripark kan du med en mindre investeringskostnad vara en del i ett stabilare elnät samt ta del av den korta återbetalningstiden på investeringen. 

Under det senaste året har intäkterna för stödtjänster varit ovanligt höga och volatila, de kommande förändringar för prissättningen kommer att skapa mer stabila och förutsägbara intäkter för framtiden. 

Hur fungerar det?

kWatts kommande batteripark kommer vara med och stötta Svenska Kraftnät genom att frekvensbalansera elnätet. I dagsläget måste elproduktionen matcha energibehovet i Sverige för att upprätthålla frekvensen. När produktionen av el är större eller mindre än konsumtionen hamnar elnätet i obalans, vilket i värsta fall kan leda till strömavbrott. Svenska Kraftnät ansvarar för stabiliteten i elnätet och köper in så kallade stödtjänster som balanserar elnätet och upprätthåller rätt frekvens.

Stödtjänster som hanterar frekvenshållningen växer snabbt både till kostnad och volym samt antalet timmar som de behövs. Frekvenshållning handlar lite förenklat om att se till att frekvensen i kraftsystemet håller sig till 50 Hz, då råder balans mellan elproduktion och elförbrukning. Men om denna balans störs fungerar kraftsystemet sämre, och vid stora avvikelser hotas hela kraftsystemet.

Bakgrunden till detta är att en allt större andel väderberoende och mindre planerbar elproduktion medför utmaningar, till exempel när det gäller att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet. Större volymer av stödtjänster är en förutsättning för energiomställningen där andelen väderberoende elproduktion kommer att växa. 

kWatts analys på stödtjänstmarknaden visar på en ljus framtid för fortsatta intäkter under många år. I takt med att elsystemet blir alltmer väderberoende och volatilt på grund av den energiomställningen som pågår ökar behovet av balanserade tjänster som stabiliserar systemet.