Laddbeskrivning

Så startar du laddningen här:

STARTA LADDNING:

1. Plugga i CCS (laddkabel) kabel i bilen.

2. Välj "Starta laddning" i betalterminal på stolpen bredvid laddstationen. (se bild)

3. Välj DC1 eller DC2 i betalterminalen. (Terminalen visar vilket laddutag du anslutit till.)

4. Välj betalsätt i terminalen. (KORTBETALNING, ApplePay, GooglePay el SWISH)

AVSLUTA LADDNING:

1. Välj "Avsluta laddning" i betalterminal. (se bild)

2. Välj vilket uttag du vill avsluta i betalterminalen.

3. Ta ut laddkabel ur bilen.


(OBSERVERA! ANVÄND ALDRIG LADDSTATIONENS INTEGRERADE SKÄRM, ALLT SKÖTS VIA BETALTERMINALEN TILL VÄNSTER OM LADDSTATIONEN)